YENİDEN İMAR VE İNŞA NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunun 350. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeye göre

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Görüldüğü üzere konut ve çatılı işyerlerinde mal sahipleri, taşınmazda meydana getirecekleri yeniden imar ve inşa çalışmalarında kiracılara bu durumu süreli kira sözleşmelerinde sürenin sonunda, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise fesih dönemine uygun bir biçimde bir ay içerisinde dava açmak suretiyle tahliye edebilmektedir.

Bir taşınmazın yeniden imar ve inşa nedeniyle tahliye edilebilmesi için ilk unsur, taşınmazın konut veya çatılı işyeri olması gerekmektedir. Üzeri açık otopark, ardiye gibi yerler bu maddeye dayalı olarak tahliye edilemez.

İkinci ve en önemli unsur ise kira sözleşmesinin çeşididir. Mal sahibi ve kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi süreli bir sözleşme ise ancak bu sürenin sona ermesinden sonra yeniden imar ve inşa nedeniyle tahliye davası açılabilir. Örneğin 5 yıllık bir kira sözleşmesinin ilk yılında mal sahibi, taşınmazı yeniden inşa yapacağından bahisle kiracısını tahliye edemeyecektir. Belirli bir süre öngörülmeyen kira sözleşmelerinde veya her ne kadar ilk başta belirli süre öngörülen fakat kira döneminin sonunda tarafların rızası ile uzayan kira sözleşmelerinde ise tahliye davası açılabilmesi için fesih sürelerinin beklenmesi gerekmektedir.

Son olarak da yeniden imar ve inşa nedeniyle tahliye davasının kabul edilebilmesi için mahkeme tarafından mal sahibine onaylı projenin sunulmasını talep etmelidir. Mahkeme tarafından muhakeme edilmesi gereken husus yeniden imar ve inşa faaliyetinin kiralanan yeri etkileyip etkilemediğidir. Bunun için de mahkeme tarafından mal sahibine onaylı projelerin sunulması ve mahallinde keşif marifetiyle projenin kiralanan taşınmazın kullanılmasını etkileyip etkilemediği tespit edilmelidir.

Yazının ileriki bölümlerinde yeniden imar ve inşa nedeniyle tahliye çerçevesinde kiracının hakları ve mal sahibinin yükümlülükleri konularını ele alacağız.

Adaletli Günler Dileriz.

KARASU HUKUK BÜROSU