KOMŞU TARLA SAHİPLERİNİN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde sınırdaş tarım arazileri 3. Kişilere […]