KOMŞU TARLA SAHİPLERİNİN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI

KOMŞU TARLA SAHİPLERİNİN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde sınırdaş tarım arazileri 3. Kişilere […]

KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE İHALEYE KATILMA YASAKLARI ve YASAKLARIN İHLALİNİN SONUÇLARI

KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE İHALEYE KATILMA YASAKLARI ve YASAKLARIN İHLALİNİN SONUÇLARI

GENEL OLARAK   İdari sözleşmelerin akdedilmesiyle ortaya çıkan kamu ihale kurumu, diğer bütün sözleşmeler gibi […]

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

    I. GİRİŞ Türkiye, jeopolitik konumu dolayısıyla ticari yolların kesiştiği bir coğrafi konumda olmasından […]