YENİDEN İMAR VE İNŞA NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

YENİDEN İMAR VE İNŞA NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunun 350. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeye göre Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla […]

İrtifak Kavramı & İdari İrtifaklar

İrtifak Kavramı & İdari İrtifaklar

I. GİRİŞ Mülkiyet hakkı en kutsal insan haklarından birisidir. Bu hakka saygılı sosyal hukuk devletleri […]