BOŞANMA HALİNDE VELAYET ve VELAYETİN BELİRLENMESİ

BOŞANMA HALİNDE VELAYET ve VELAYETİN BELİRLENMESİ

Velayet, yaşı küçük çocukların bedensel ve ruhsal yönden korunması ve yetiştirilmesi, çocuğun kişilik haklarının korunması […]

KOMŞU TARLA SAHİPLERİNİN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI

KOMŞU TARLA SAHİPLERİNİN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde sınırdaş tarım arazileri 3. Kişilere […]

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

    I. GİRİŞ Türkiye, jeopolitik konumu dolayısıyla ticari yolların kesiştiği bir coğrafi konumda olmasından […]