Komşu Tarlam Başkasına Satıldı ve Ben Almak İstiyordum. Ne Yapmalıyım?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8/İ maddesi gereğince komşu tarla sahiplerinin önalım […]

Taşınmazımın Yola Çıkışı Yok. Ne Yapmalıyım ?

Eğer tarla veya arsanızın yola çıkışı bulunmuyorsa, komşu taşınmaz üzerinde geçit hakkı tesis edebilirsiniz? Geçit […]

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davasını Ne Zaman Süre Zarfında Açmalıyım?

Muris yani miras bırakanın sağlığında devretmiş olduğu tapular ile ilgili eğer muvazaa iddianız var ise […]