Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davasını Ne Zaman Süre Zarfında Açmalıyım?

Muris yani miras bırakanın sağlığında devretmiş olduğu tapular ile ilgili eğer muvazaa iddianız var ise bu tapuların iptalini miras bırakan öldükten sonra dava yolu ile sağlanabilir. Bu davanın açılması herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.