Facebook, Instagram ve Twitter gibi Sosyal Medyadan Elde Edilen Kayıtlar Boşanma Davasında Delil Sayılır mı?

Bilindiği üzere sosyal medya hayatın bir parçası haline gelmiştir. Hemen hemen her bireyin özel hayatının bir parçası olan bu sosyal medya uygulamalarındaki mesaj kayıtları boşanma davalarında delil niteliği sayılıp sayılmayacağı tartışılmaya başlanmıştır.

Facebook vs. sosyal medyada bulunan kayıtların delil olarak sayılabilmesi için öncelikle delilin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmemiş olması gerekmektedir. Diğer bir durum ise, bu kayıtların başka yan deliller ile desteklenmesinde de fayda vardır. Bununla ilgili olarak; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir kararında “Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları diğer delillerle desteklendikleri takdirde DELİL olarak hükme ESAS alınabilir.” Şeklinde hüküm kurarak sosyal medya kayıtlarının diğer delillerle desteklenmesi durumunda delil olarak sayılabileceğine karar vermiştir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.