Aile Hukuku

Karasu Hukuk bürosu gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşları ile yabancı vatandaşlar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, eşler arasındaki mal paylaşımları, evlat edinme ve aile malları ile ilgili her türlü hukuki destek ile ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümü hususunda dikkat ve özenle müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Basın & Medya Hukuku

Büromuzda basın ve yayın faaliyetleri konularında hukuki destek vermek, radyo ve televizyon ile internet yayıncılığı hakkındaki yasal mevzuatlar çerçevesinde faaliyet göstermek isteyen müvekkillerimize hukuki altyapılarında destek vermek ile birlikte, basın ve yayın faaliyetleri ile kişilik hakları zedelenen müvekkillerimizin haklarını aramalarında yardımcı olunmaktadır.

Bilişim Hukuku

Karasu Hukuk bürosu, bilişim teknolojileri alanında güncel mevzuat takibi, lisans çıkarma, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili işlemlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılması işlerini takip etmektedir. Ayrıca bilişim alanında oluşan hak ihlallerinin takibi ve hukuki çözüme ulaştırılması konusunda da müvekkillerine azami desteği sağlanmaktadır.

Bireysel İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki birebir ilişkiler kapsamında iş sözleşmelerinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş süreleri, tatiller ve izinler, iş sözleşmelerinin sona ermesi konularında Karasu Hukuk Bürosu hem işçi müvekkillerimizin hem de işveren müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına en pratik şekilde cevap vermektedir.

Borçlar Hukuku

Karasu, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, bağış, ödünç ve eser sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hukuka uygun kurulmasında ‘önleyici hukuk ilkemiz’ gereği aktif hukuki yardım sağlayarak müvekkillerimizin ileriye dönük mağdur olmasının önüne geçmektedir. Kurulmuş olan sözleşmelerden kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümünde müvekkillerine destek vermektedir.

Ceza Hukuku

Müvekkillerimizin haklarında açılmış olan ceza soruşturma veya kovuşturmalarında Karasu Hukuk Bürosu gerek sanık/şüpheli gerekse mağdur/müşteki sıfatıyla davalarını takip etmektedir. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlerine giren tüm davalardaki ihtilafların çözümü, uzlaşma ve uzlaştırma alanlarında faaliyet göstermektedir.

Enerji & Madencilik Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, rüzgar, güneş ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji ve diğer granit, mermer, bazalt, kömür ve altın madenlerinin işletilmesi alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin enerji santralleri ve maden işletmelerinin ruhsat ve lisans işlemleri gibi işlemlerinin büyük titizlikle ve sorunsuz olarak çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Karasu, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin tescil işlemlerinin takibi ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca müvekkillerimizin telif hakları ve tüm fikri ve sınai hakları konusunda ortaya çıkan bütün hukuki davaların takibi işlerini de gerçekleştirmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Karasu Hukuk Bürosunda, müvekkillerimize ait gayrimenkuller ile alakalı doğan hukuki uyuşmazlıklarda aktif dava takibi sağlamaktadır. Ayrıca müvekkillerimizin mülkiyet haklarını kazanmadan önce de hukuki danışmanlık hizmetinde bulunarak hak kayıplarının önüne geçilmektedir. Üst hakkı, geçit hakkı, irtifak hakları, kat mülkiyeti ve kat irtifakı gibi konularda hizmet verilmektedir. Gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde de müvekkillerimize kiralama sözleşmelerinde hukuki yardım sağlanmaktadır.

Hava Hukuku

Müvekkillerimize hava yolu taşımacılığı alanında hukuki danışmanlık hizmeti verildiği gibi Uluslararası Havacılık Sözleşmeleri, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde taşıma şirketleri ve yolcuların hakları konularında ortaya çıkan hukuki ihtilafları çözüme kavuşturmaktadır.

İcra & İflas Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, kambiyo senetleri, fatura alacakları veya ilamlı alacakların tahsili amacıyla icra takipleri işlemlerini titizlikle gerçekleştirmektedir. Ayrıca iflas ve iflas ertelemeleri dava ve işlemlerinin takibi yapılmaktadır. Banka kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü hususunda da danışmanlık ve dava vekilliği görevlerini yerine getirmektedir.

İdare Hukuku

Müvekkillerimiz ile idare arasında doğan hukuki ihtilafların çözümünde aktif rol oynayan Karasu Hukuk Bürosu, idari başvuru ve itirazların yapılması, idari dava takibi işlemleri, gümrük mevzuatı ve diğer idari mevzuatlardan kaynaklanan cezalar hakkında hukuki yardım ve çözümler üretmektedir.

İmar Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, İmar mevzuatı ve diğer mevzuatlar çerçevesinde kentsel dönüşüm, inşaat ruhsatları, oturma izinleri gibi imar mevzuatından kaynaklanan alanlarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. İmar uygulamaları sırasında ortaya çıkan bazı hukuki uyuşmazlıklarda dava takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İnfaz Hukuku

Cezanın infazı alanında infaz kurumlarına nakil, infazın planlanması, hükümlü müvekkillerin hakları, adli kontrol ve şartlı tahliye gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Karasu, hükümden cezanın infazına kadar geçen sürede güncel mevzuat değişikliklerini takip ederek müvekkillerinin işlemlerini takip ederek çözüme kavuşturmayı hedef haline getirmiştir.

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümü, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, her duruma özgü tutanak, savunma, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması konusunda işveren müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Karasu, banka çekleri, senet, bono gibi kıymetli evrakların hukuka uygun hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca kambiyo senedine dayalı ibraz, ödeme ve def’i gibi ihtilafların çözümü amacıyla her türlü davaların takibi hizmetini gerçekleştirmektedir.

Rekabet Hukuku

Müvekkillerimize Rekabet Hukuku alanında danışmanlık hizmeti verildiği gibi rekabet hukukuna aykırı davranışların tespiti halinde müvekkillerimizin hukuki yararlarının zedelenmemesi amacıyla hukuki süreçlerin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda hizmet verilmektedir.

Şirketler Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, anonim, limited ve şahıs şirketlerinin kurulum aşamasında, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanmasında, şirket sözleşmelerinin hazırlanmasında, şirket genel kurullarının yapılması, sermaye artırımı, şirket birleşmesi gibi konularda müvekkillerine danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tüketici Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde tüketici sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, banka tüketici kredileri, tüketicilerin şikayetleri ve diğer konularda danışmanlık hizmeti vermekte olup ayrıca ayıplı mal ve ayıplı hizmetten doğan davaların tüketici ve ticaret mahkemelerindeki takiplerini başarı ile gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, özellikle bölgemizde ve ülkemizde uluslararası ticaret yapan müvekkillerimizin uluslararası ticaret mevzuatlarına uygun satış sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, tek satıcılık sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri gibi sözleşmelerin kurulmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu sözleşmelerden doğan ihtilafların ICC, UNCITRAL, ICSID, İSTAK gibi tahkim merkezlerinde çözümünde aktif dava takibi hizmetleri verilmektedir.

Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde ortaya çıkan vergi tarhiyatları, vergi cezaları, vergi kabahatleri ve suçları gibi konularda oraya çıkan ihtilafların çözümünde vergi mahkemelerinde görülmekte olan davaların takibinde ve uzlaşmalarda müvekkillerimize vekillik hizmeti vermekteyiz.

Yabancılar & Vatandaşlık Hukuku

Karasu Hukuk Bürosu, Türkiye’de yaşamak veya çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin, oturma ve çalışma izinlerinin alınması, yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinmesi taleplerinin karşılanması, 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu çerçevesinde Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların başvuru işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılması konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.