YENİDEN İMAR VE İNŞA NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

YENİDEN İMAR VE İNŞA NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunun 350. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeye göre Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla […]

BOŞANMA HALİNDE VELAYET ve VELAYETİN BELİRLENMESİ

BOŞANMA HALİNDE VELAYET ve VELAYETİN BELİRLENMESİ

Velayet, yaşı küçük çocukların bedensel ve ruhsal yönden korunması ve yetiştirilmesi, çocuğun kişilik haklarının korunması […]

KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE İHALEYE KATILMA YASAKLARI ve YASAKLARIN İHLALİNİN SONUÇLARI

KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE İHALEYE KATILMA YASAKLARI ve YASAKLARIN İHLALİNİN SONUÇLARI

GENEL OLARAK   İdari sözleşmelerin akdedilmesiyle ortaya çıkan kamu ihale kurumu, diğer bütün sözleşmeler gibi […]

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

    I. GİRİŞ Türkiye, jeopolitik konumu dolayısıyla ticari yolların kesiştiği bir coğrafi konumda olmasından […]

ICC Model Sözleşmelerinin Özellikleri

ICC Model Sözleşmelerinin Özellikleri

ICC model sözleşmeleri esnek hukuk kurallarını, pozitif hukuk içinde yer almayan ve bağlayıcı olmayan yerleşmiş […]

İrtifak Kavramı & İdari İrtifaklar

İrtifak Kavramı & İdari İrtifaklar

I. GİRİŞ Mülkiyet hakkı en kutsal insan haklarından birisidir. Bu hakka saygılı sosyal hukuk devletleri […]

Yaş Küçüklüğü Kavramı Nedir?

Yaş Küçüklüğü Kavramı Nedir?

Yaş küçüklüğü ceza hukukunda, kusur yeteneğini etkileyen hallerden bir tanesidir. Bir insanın ceza sorumluluğunun başlaması […]