Güven

Vekalet ilişkilerimizde en çok önem verdiğimiz ilke olan ‘güven’ ilkesi gereğince, müvekkillerimizin her türlü hukuki meselelerindeki bütün çalışmaları şeffaflık ve güven esaslarına endeksli bir prensiple yürütmekteyiz.

Bilgi

Sağlam hukuki altyapı ve hukuki mevzuatlara olan hakimiyetimiz çerçevesinde müvekkillerimize en doğru bilgiler ışığında danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm önerileri sunmaktayız.

İlgi

Müvekkillerimize ‘önleyici hukuk’ hizmetlerinde veya hukuki süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarının her anında azami özen ve dikkatle yürütmekteyiz.

Başarı

Hukuki süreçlerin hızlı ve pratik çözümler ile sonuçlandırılmasına ve müvekkillerimize ait hukuki meselelerin yürütülmesinde memnuniyetlerine özen göstererek yüksek başarı ile dosyalarımızı takip etmekteyiz.

Hukuki Yenilikler ile İlgili Bilgi Sahibi Değil misiniz

Yenilenen mevzuatlardan haberdar olmak ve hukuki problemlerinize pratik ve hızlı çözüm önerileri bulmak adına randevu talebinde bulunabilmek için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

Ne Yapmalıyım?
Aradığınızı Bulamadınız mı?

Tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunda gösterilen özel boşanma sebepleri; Zina, Hayata kast, kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığıdır. Ayrıca genel boşanma sebebi de eşlerin evlilik birliğini devam ettirmelerinin mümkün olmayacak şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu sebeplerden bir tanesinin varlığı halinde profesyonel hukuki yardım alarak boşanmanız mümkündür.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Aile Konutunu Malik Olan Eş Satarsa Ne Olur?

Bir taşınmazın tapudaki kaydında aile konutu şerhi var ise malik eşin yaptığı satış geçersiz olmaktadır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmak için Kaç Yıl Evli Kalmam Gerekir?

Türk Medeni Kanunun 166. Maddesine göre EN AZ 1 YIL evliliğini sürdürmüş olanlar anlaşmalı boşanabilirler.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi Sosyal Medyadan Elde Edilen Kayıtlar Boşanma Davasında Delil Sayılır mı?

Bilindiği üzere sosyal medya hayatın bir parçası haline gelmiştir. Hemen hemen her bireyin özel hayatının bir parçası olan bu sosyal medya uygulamalarındaki mesaj kayıtları boşanma davalarında delil niteliği sayılıp sayılmayacağı tartışılmaya başlanmıştır.

Facebook vs. sosyal medyada bulunan kayıtların delil olarak sayılabilmesi için öncelikle delilin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmemiş olması gerekmektedir. Diğer bir durum ise, bu kayıtların başka yan deliller ile desteklenmesinde de fayda vardır. Bununla ilgili olarak; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir kararında “Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları diğer delillerle desteklendikleri takdirde DELİL olarak hükme ESAS alınabilir.” Şeklinde hüküm kurarak sosyal medya kayıtlarının diğer delillerle desteklenmesi durumunda delil olarak sayılabileceğine karar vermiştir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Olası Kast ve Bilinçli Taksir Arasındaki Fark Nedir?

Olası kast, failin gerçekleştirdiği eylemin bütün sonuçlarını öngörmesine rağmen fiili işlemesi durumudur. Olası kastı, kasttan ayıran fark ise olası kastta failin ‘olursa olsun’ şeklinde bir irade ile hareket etmesidir. Bilinçli taksir ise, failin eyleminin sonuçlarını öngörebiliyor olmasına rağmen çeşitli etkenler ile sonucun gerçekleşmeyeceğine inanması ile fiili gerçekleştirmesidir. Bilinçli taksire en güzel örnek yüksek promil alkol ile direksiyon başına geçen bir sürücünün kaza yapabileceğini öngörmesine rağmen sırf kendi direksiyon yeteneğine güvenerek araç kullanması neticesinde bir suç işlemesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Haksız Tahrik nedir ?

Haksız tahrik, bir kişinin kendisine veya bir başkasına karşı yapılan haksız bir eylemden ötürü hiddetli ve şiddetli elem duygusu ile hareket ederek, tahrik sahibine karşı başka bir haksız eylemde bulunmasıdır. Bu durumda suçun failinin cezasında dolayı cezasında indirim yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Meşru Müdafaa (Savunma) Nedir?

Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anda saldırıya maruz kalanın elindeki imkanlar ile saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek ve sona erdirmek amacıyla işlenen eylemlere meşru müdafaa denir. Meşru müdafaa bir hukuka uygunluk nedenidir. Meşru müdafaada bulunan tarafa ceza verilmeyecektir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davasını Ne Zaman Süre Zarfında Açmalıyım?

Muris yani miras bırakanın sağlığında devretmiş olduğu tapular ile ilgili eğer muvazaa iddianız var ise bu tapuların iptalini miras bırakan öldükten sonra dava yolu ile sağlanabilir. Bu davanın açılması herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Taşınmazımın Yola Çıkışı Yok. Ne Yapmalıyım ?

Eğer tarla veya arsanızın yola çıkışı bulunmuyorsa, komşu taşınmaz üzerinde geçit hakkı tesis edebilirsiniz? Geçit hakkı tesis edilebilmesi için komşu taşınmaza en az zararı verecek şekilde bir yol güzergahı belirlenir. Yine komşu taşınmaz üzerine bir yol tesis edileceğinden fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi gereği geçit hakkı kazanan kişi tarafından bir miktar para ödemesine karar verilmektedir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Komşu Tarlam Başkasına Satıldı ve Ben Almak İstiyordum. Ne Yapmalıyım?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8/İ maddesi gereğince komşu tarla sahiplerinin önalım hakkı mevcuttur. Bu önalım hakkı söz konusu taşınmazın 3. Kişilere satılması durumunda kullanılabilir. Bu davanın açılması için 2 yıllık hak düşürücü süre zarfında açılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, her bir yıllık çalışma süresi için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanır. Bir yıldan artan sürelerde bu orana uygun olarak hesaplanıp tazminata eklenecektir. Kıdem tazminatı hesaplanırken salt maaşın yanında yol, yemek gibi diğer verilen ücretler de hesaba katılarak hesaplanır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Kural olarak, işçi kendi isteğiyle (istifa ile) işten ayrılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Ancak kadın işçilerin evliliği, erkek işçilerin askerlik görevi, emeklilik hakkının kazanılması, işverenin iyi niyet ve ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması, sağlık problemleri gibi haklı sebepler ile işten kendi rızasıyla ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

İşe İade Edilmek İstiyorum. Ne Yapmalıyım?

İş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren bu iradesini işçiye yazılı olarak bildirmelidir. İŞ sözleşmesinin fesih edilmesinin bir sebebi olmaması veya gösterilen sebebin gerçeği yansıtmadığını iddia eden işçi, feshin geçersizliği ile işe iade davası açabilir. Ancak işe iade davasının açılabilmesi için işverenin en az 30 işçi çalıştırması ve işçinin en az 6 aylık bir çalışma süresi olması gerekmektedir. Bu davanın iş sözleşmesinin feshinden itibaren 1 yıl içerisinde açılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Mirasın Reddi Nedir? Nasıl Yapılır?

Reddi miras, mirasçıların miras haklarını kabul etmemeleri yönündeki irade beyanlarıdır. Mirası ancak kanuni ve atanmış mirasçılar reddedebilirler. Murisin ölümünden sonra 3 ay içerisinde mirasın red beyanı açıklanmaz ise miras kabul edilmiş sayılmaktadır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Vasiyetname Vekalet ile Yapılabilir mi?

Vasiyetname şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için bizzat miras bırakan tarafından yapılması gerekir. Ayrıca daha sonradan vasiyetnamelere yapılan ekler ve değişiklikler de miras bırakanın bizza kendisi tarafından yapılmalıdır. Kanunu temsilci veya vekil vasiyetname düzenleyemez.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Evlatlığın Yasal Miras Hakkı Var mıdır?

Evlatlık edinilen bir kişi diğer evlilik içi doğan çocuklar gibi aynı oranda mirasçıdırlar. Evlatlığın mirasçılığı tek yönlüdür. Evlatlık, evlat edinen anne babasının mirasçısı olduğu halde evlat edinen anne baba evlatlığın yasal mirasçısı değillerdir.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Bir Yakınım Trafik Kazasında Vefat Etti. Tazminat Alabilir miyim?

Ölümlü bir trafik kazasında ölen kişiden destek gören herkes destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bunun için yasal mirasçı olmaya gerek yoktur.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Sigorta Şirketinden Manevi Tazminat Alabilir miyim?

Kural olarak sigorta şirketleri manevi tazminatlardan sorumlu değillerdir. Ancak bazı sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmelerde sigorta şirketinin manevi tazminat sorumluluğu var ise sigorta şirketinden manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Anne veya Babası Trafik Kazasında Vefat Eden Bir Kişinin Destekten Yoksun Kalma Tazminat İstemeye Hakkı Var mıdır?

Yüksek mahkeme kararlarında belirtildiği gibi erkek çocuklar 18 yaşına kadar, kız çocuklar kentlerde yaşıyorsa 22 yaşına kadar, köylerde 18 yaşına kadar destek görmektedirler. O nedenle kural olarak bu yaşları geçmiş çocukların tazminat talep etme hakları yoktur. Ancak bu yaşların üzerinde de olmuş olsalar, ölenin manevi veya maddi desteğini gördüğü ispat edilirse destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanacaklardır. Örneğin torunlarına bakan bir kadının ölümünden sonra çocukları bu manevi desteğinden yoksun kalacağı için tazminat hakkı doğacaktır.

Detaylı bilgi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.